Goede tijden worden goede herinneringen. Slechte tijden worden goede lessen.

Accountancy

Bij onze accountancy dienstverlening staat niet alleen centraal dat uw jaarrekening op deskundige wijze tot stand komt. We kijken ook kritisch naar de administratie en denken desgewenst mee over mogelijke kostenbesparende verbeteringen in de administratieve organisatie en in de bedrijfsvoering. We beperken ons daarbij niet alleen tot de huidige cijfers, ook indexcijfers en meerjaren prognoses nemen we desgewenst mee in ons advies.

Onze accountancy afdeling biedt onder meer de volgende diensten:
– Controleren van de jaarrekening;
– Beoordelen van de jaarrekening;
– Samenstellen van de jaarrekening;
– Opstellen van controle verklaringen(outsource), zoals bijvoorbeeld bij subsidies en projecten.