Een grote leider heeft de moed om zijn visie voort te laten komen uit zijn passie, niet uit zijn positie. (John Maxwell)

consultancy

Ondernemen begint veelal met het verkopen van producten, het verhandelen van goederen of het verlenen van diensten. U streeft naar een goed rendement en tevreden cliënten. De interne organisatie ontsnapt soms aan de aandacht, maar is wel de basis van uw onderneming. Sterke groei van de bedrijfsactiviteiten, wijzigingen in de personele bezetting en veranderingen in de financiële positie kunnen aanleiding zijn tot een analyse van de interne organisatie. De uitkomsten hiervan kunnen u helpen bij de sturing en beheersing van uw organisatie met als doel: intern rendement.

InterChange biedt onder meer de volgende diensten op gebied van consultancy:

  • Managementinformatie:
  • Administratieve organisatie:
  • Kostprijscalculatie:
  • Automatisering:


Voelt u zelf knelpunten binnen uw onderneming of loopt een proces naar uw idee stroef? Schakel ons in en wij zullen u met onze ervaring én een frisse blik voorzien van praktische en pro-actieve adviezen.