Wacht veranderingen niet af, veroorzaak ze zelf

salarisadministratie

 De wet- en regelgeving omtrent de loonadministratie verandert regelmatig en snel! De salarisverwerking binnen uw onderneming moet perfect geregeld zijn. Salarissen moeten op tijd en foutloos uitbetaald worden. Naast de netto betalingen aan uw personeel, moet ook de afdracht plaatsvinden van de loonheffing en de premies voor de werknemersverzekeringen. De snel veranderde en vaak complexe wetgeving op het gebied van loonheffingen en sociale zekerheid maakt dit niet altijd eenvoudig. Naast kennis is ook gespecialiseerde software nodig. 

InterChange neemt u deze zorgen uit handen. InterChange kan u die dienstverlening geven die past bij uw organisatie. Net als bij onze dienstverlening op het gebied van bedrijfsadministratie kunt u de gehele loonadministratie aan ons uitbesteden. Wij hebben ruime ervaring in het correct en volgens de wettelijke normen administreren en uitvoeren van uw personeelszaken. Wij zorgen voor kwaliteit. 

Onze standaardwerkzaamheden bestaan uit het verlonen van de door u aangeleverde loonmutatie, periodiek ontvangt u dan van ons 

  

  • salarisspecificaties 
  • de periodieke aangifte loonheffing 
  • de periodieke loonjournaalposten 
  • betaallijst netto lonen 
  • verzamelloonlijst 
  • de periodieke opgaaf aan de pensioenverzekeraar 


Daarnaast zal u als werkgever te maken kunnen krijgen met allerlei vragen van uw personeelsleden over het salaris, onkostenvergoeding, arbeidsovereenkomst etc. Tevens kunt u de personeelszaken bij ons uitbesteden, hierbij kunt u denken aan: 

  • opstellen arbeidsovereenkomsten 
  • verzuimadministratie en contacten met de arbodienst 
  • ziekmelding en zwangerschapmelding aan de arbodienst en/of UWV 
  • arbeidsvoorwaardenbeleid en uitvoering hiervan (levensloop, auto van de zaak, spaarloonregeling, pensioenregeling)