De grootste uitdaging is om jezelf te zijn in een wereld waarin iedereen probeert je iemand anders te laten zijn

bedrijfsadvies

 Naarmate uw bedrijf groeit en de jaren vorderen, krijgt u met zaken te maken die voorheen nog geen rol van betekenis speelden. Het toe- en/of uittreden van firmanten, het oprichten van een B.V., of het creĆ«ren van een holdingstructuur om ongewenste risico's buiten de deur te houden of een latere bedrijfsoverdracht te vergemakkelijken. Aan veel van deze zaken kleven zowel fiscale- , administratieve- als civielrechtelijke aspecten. Goede advisering en begeleiding zijn dan onontbeerlijk. 

Door onze ervaring en diversiteit aan klanten beschikken wij " in de ruim 35 jaar" een dosis aan informatie en ervaring waarmee u uw voordeel kunt doen. 

Geen standaardoplossingen, maar uw filosofie, doelstelling en situatie vormen de uitgangspunten voor onze adviezen. Uw beslissingen hebben gevolgen. Het is belangrijk dat u weet welke. Daarom beperken wij ons niet alleen tot het aandragen van mogelijkheden, maar geven wij ook heldere adviezen. 

In ons netwerk bevinden zich indien dat nodig is ook specialisten, zoals: accountants, ICT-experts, bedrijfsadviseurs, financieringsexperts, subsidiedeskundigen, fiscale juristen en assurantie- en pensioenadviseurs. Na overleg met u schakelen wij zo nodig de benodigde specialist in. Dit maakt ons dienstenpakket compleet.