InterChange Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Op al onze transacties zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden- en Betalingsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK Haaglanden d.d. 12-06-1992 onder nummer 2356